Nytt nummer i kundeavisa Vår Energi, haustutgåve 2022.

Forside på kundeavis Vår energi høst22: Kranmaskin som løfter opp en strømhus i Hemsedal. Snart vinter: Slik kan du spare straum, står det på forsiden.
Forside av Vår energi høst 22


Kundeavis arkiv (i samarbeid med Vår Energi):

Utgivelser:

Vår 2022 (PDF) 

Haust 2021 (PDF)

Våren 2021 (PDF)
Hausten 2020 (PDF)
Våren 2020 (PDF)
Hausten 2019 (PDF)
Våren 2019 (PDF)
Hausten 2018 (PDF)
Våren 2018 (PDF)
Hausten 2017 (PDF)
Våren 2017 (PDF)

I denne utgåva av Vår Energi har Hemsedal Energi lokale sider. Der kan du lesa om korleis vi bidreg til utbygging av fibernett i Hemsedal. Det er også ein artikkel og elbillading og dei utfordringane vi meiner dette vil føre med seg.

Hausten 2016 (PDF)
Hausten 2015 (PDF)

I denne utgåva av Vår Energi har Hemsedal Energi lokale sider.Her kan du lesa om korleis vi har fokus på sikker straumforsyning og god beredskap.Det står også litt om samarbeid med andre selskap gjennom Nettalliansen som betyr svært mykje for små selskap som oss. Turismen og energien til næringslivet betyr også mykje for Hemsedal Energi. Ellers er det diverse anna stoff som er nyttig å få med seg.

Våren 2015 (PDF)