hemsilnett.no er utvikla etter forskrift for universell utforming av IKT.

Vi har mange målgruppe og brukerar som skal ha like moglegheitar til tjeneste og informasjon på nettstaden, uavhening av brukaren si funksjon.

Tilbakemeldingar

Vi ynskjer tilbakemeldingar. Ser du moglegheitar til forbedringar!