Historiske prisar på nettleige

Publisert av hemsil_admin

03.06.22, kl 09:47

HISTORIKK:

Kundar utan effektavgiftFastbeløp
Energiledd
Hushaldning
<= 125 A
NH4
2.625,00 kr./år
53,36 øre/kWh
Fritidsbustader
<= 125 A
NH4F
3.875,00 kr./år
53,36 øre/kWh
Jordbruk
<= 125 A
NJ
2.625,00 kr./år
53,36 øre/kWh
Industri og næring
<= 125 A
NT4
3.625,00 kr./år
52,11 øre/kWh
Byggestraumskasser
<= 125 A
NT5
4.375,00 kr./år
53,36 øre/kWh
Kundar med effektavgiftFastbeløp
Energiledd
Hushaldning
> 125 A
NH4
2.625,00 kr./år
31,49 øre/kWh
Fritidsbustader
> 125 A
NH4F
3.875,00 kr./år
31,49 øre/kWh
Jordbruk
> 125 A
NJ
2.625,00 kr./år
31,49 øre/kWh
Uprioritert
> 125 A
NTIL
2.625,00 kr./år
31,49 øre/kWh
Industri og næring
> 125 A
NT4
3.625,00 kr./år
30,24 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/årEffekt 0-200kW
Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt


487,50 kr/kW/år
487,50 kr/kW/år


Prisar frå 01.01.2020:

Kundar med effektavgiftFastbeløp
Energiledd
Hushaldning
<= 125 A
NH4
2.437,50 kr./år
52,66 øre/kWh
Fritidsbustader
<= 125 A
NH4F
3.750,00 kr./år
52,66 øre/kWh
Jordbruk
<= 125 A
NJ
2.437,50 kr./år
52,66 øre/kWh
Industri og næring
<= 125 A
NT4
3.437,50 kr./år
51,41 øre/kWh
Byggestraumskasser
<= 125 A
NT5
4.375,00 kr./år
52,66 øre/kWh

Kundar med effektavgift


Fastbeløp
Energiledd
Hushaldning
> 125 A
NH4
2.437,50 kr./år
30,79 øre/kWh
Fritidsbustader
> 125 A
NH4F
3.750,00 kr./år
30,79 øre/kWh
Jordbruk
> 125 A
NJ
2.437,50 kr./år
30,79 øre/kWh
Uprioritert
> 125 A
NTIL
2.437,50 kr./år
30,79 øre/kWh
Industri og næring
> 125 A

NT4

3.437,50 kr./år
29,54 øre/kWh

Effektprisar kr/kW/år


Effekt 0-200kW
Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt


487,50 kr/kW/år
487,50 kr/kW/år


Prisar nettleige frå 01.01.2019:

Kundar med effektavgiftFastbeløp
Energiledd
Hushaldning
<= 125 A
NH4
2.250,00 kr./år
52,29 øre/kWh
Fritidsbustader
<= 125 A
NH4F
4.000,00 kr./år
52,29 øre/kWh
Jordbruk
<= 125 A
NJ
2.250,00 kr./år
52,29 øre/kWh
Industri og næring
<= 125 A
NT4
3.250,00 kr./år
51,04 øre/kWh
Byggestraumskasser
<= 125 A
NT5
4.000,00 kr./år
52,29 øre/kWh
Kundar med effektavgift


Fastbeløp
Energiledd
Hushaldning
> 125 A
NH4
2.250,00 kr./år
34,16 øre/kWh
Fritidsbustader
> 125 A
NH4F
4.000,00 kr./år
34,16 øre/kWh
Jordbruk
> 125 A
NJ
2.250,00 kr./år
34,16 øre/kWh
Uprioritert
> 125 A
NTIL
2.250,00 kr./år
34,16 øre/kWh
Industri og næring
> 125 A

NT4

3.250,00 kr./år
32,91 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år


Effekt 0-200kW
Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt


300,00 kr/kW/år
225,00 kr/kW/år


Prisar nettleige frå 01.01.2018:

Kundar med effektavgiftFastbeløp
Energiledd
Hushaldning
<= 125 A
NH4
2.250,00 kr./år
53,23 øre/kWh
Fritidsbustader
<= 125 A
NH4F
4.000,00 kr./år
53,23 øre/kWh
Jordbruk
<= 125 A
NJ
2.250,00 kr./år
53,23 øre/kWh
Industri og næring
<= 125 A
NT4
3.250,00 kr./år
51,98 øre/kWh
Byggestraumskasser
<= 125 A
NT5
4.000,00 kr./år
53,23 øre/kWh
Kundar med effektavgift


Fastbeløp
Energiledd
Hushaldning
> 125 A
NH4
2.250,00 kr./år
35,10 øre/kWh
Fritidsbustader
> 125 A
NH4F
4.000,00 kr./år
35,10 øre/kWh
Jordbruk
> 125 A
NJ
2.250,00 kr./år
35,10 øre/kWh
Uprioritert
> 125 A
NTIL
2.250,00 kr./år
35,10 øre/kWh
Industri og næring
> 125 A

NT4

3.250,00 kr./år
33,85 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år


Effekt 0-200kW
Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt


300,00 kr/kW/år
225,00 kr/kW/år