Historiske prisar på nettleige

Publisert av hemsil_admin

03.06.22, kl 09:47

HISTORIKK:

Ny nettleigemodell gjeldane frå 1. juli til 31. desember 2022

Nettleige - Prisar for:

-Alle privatkundar

- Næringskundar med forbruk under 100 000 kWh/år

EnergileddEkskl. mvaInkl. mva
Energiledd22,00
27,5
øre/kWH
Energiledd natt (kl22-kl06)
17,00
21,25
øre/kWH

Fastbeløp*
Ekskl. mva
Inkl. mva

0-2 kW

254,00
317,50
kr/mnd
2-5 kW
308,00
385,00
kr/mnd
5-10 kW
404,00
505,00
kr/mnd
10-15 kW
501,00
626,25
kr/mnd
15-20 kW
597,00
746,25
kr/mnd
20-25 kW
694,00
867,50
kr/mnd
25-30 kW
791,00
988,75
kr/mnd

>30 kW

887,00
1108,75
kr/mnd
Offentlege avgifter
Ekskl. mva
Inkl. mva

Forbruksavgifter (januar-mars)
8,91
11,14
øre/kWh
Forbruksavgifter (april-desember)
15,41
19,26
øre/kWh
Avgift Energifondet (privat)
1,00
1,25
øre/kWh
Avgift Energifondet (næring)
800,00
1 000,00
kr/år

*Gjennomsnitt av dei 3 høgaste timane i kvart sitt døgn i månaden du har (3døgnmaksimal), avgjer kor mykje du skal betale i fastbeløp. T.d vil ein gjennomsnittleg døgnmaksimal på 7 kW plassere deg i fastleddtrinn 5-10 og prisen vil bli 505,- denne månaden.Nettleige - prisar for kundar med hovedsikringar større enn 125 A ved 230 V og 80 A ved 400 V og forbruk over 100 000 kWh.

Energiledd
Ekskl. mva
Inkl. mva

Energiledd
9,00
11,25
øre/kWh
Effektledd
Ekskl. mva
Inkl.mva

Effektledd
450,00
562,50
kr/kW/år
Fastbeløp
Ekskl. mva
Inkl. mva

Fastbeløp
175,00
218,75
kr/mnd
Offentlege avgifter
Ekskl. mva
Inkl.mva

Forbruksavgift (april-desember)
15,41
19,26
øre/kWh
Avgift Energifondet (privat)
1,00
1,25
øre/kWh
Avgifter Energiforndet (næring)
800,00
1 000,00
kr/ år

Nettleige - provisoriske anlegg - byggekasser til og med 125 A

Energiledd
Ekskl. mva
Inkl. mva

Energiledd
22,00
27,5
øre/kWh

Energiledd natt (kl 22- kl 06)

17,00
21,25
øre/kWh

Fastbeløp*
Ekskl. mva
Inkl. mva

0-2 kW
254,00
317,50
kr/mnd
2-5 kW
308,00
385,00
kr/mnd
5-10 kW
404,00
505,00
kr/mnd
10-15 kW
501,00
626,25
kr/mnd
15-20 kW
597,00
746,25
kr/mnd
20-25 kW
694,00
867,50
kr/mnd
25-30 kW
791,00
988,75
kr/mnd
>30 kW
887,00
1108,75
kr/mnd
Offentlege avgifter
Ekskl. mva
Inkl. mva

Forbruksavgifter (januar-mars)
8,91
11,14
øre/kWh
Forbruksavgift (april-desember)
15,41
19,26
øre/kWh
Avgift Energifondet (privat)
1,00
1,25
øre/kWh
Avgift Engergifondet (næring)
800,00
1 000,00
kr/år
Avgifter oppsetting /nedtaking
Ekskl. mva
Inkl. mva

Til- og fråkopling
2 600,00
3 250,00

Flytting av kasse
1 300,00
1 625,00

Kasseleige
8,00
10,00
kr/døgn

*Gjennomsnitt av dei 3 høgaste timane i kvart sitt døgn i månaden du har (3døgnmaksimal), avgjer kor mykje du skal betale i fastbeløp. T.d vil ein gjennomsnittleg døgnmaksimal på 7 kW plassere deg i fastleddtrinn 5-10 og prisen vil bli 505,- denne månaden.


Pris kraft levert av netteigar:

Kraftpris
gjeldande spot + 7,5 øre
Fastbeløp
kr. 375,- etter 6 veker


AVGIFTER TIL STATEN

Forbruksavgift for 2022 er delt opp i to bolkar. Ein tariff gjeld frå januar til mars, medan den andre er gjeldane frå april til desember. Takstane er 8,91 (jan-mars) og 15,41 (april-des) øre/kWh.

Kunder som har avgiftskode der dei to fyrste siffer mellom 5 - 33, har redusert avgift.

Satsen for redusert avgift for 2021 er 0,546 øre/kWh

Avgift til Energifondet (ENOVA)

Privat 1 øre/kWh - Industri og Næring 800 kr/år

Meirverdiavgift er 25 % og kjem i tillegg.


Prisar frå 01.01.2022:

Nettleige - Prisar for:

-Alle privatkundar

- Næringskundar med forbruk under 100 000 kWh/år

EnergileddEkskl.mva
Inkl. mva

Energiledd
25,00
31,25
øre/kWh
Fastbeløp
Ekskl. mva
Inkl. mva

Hushalding
2 100,00
2 625,00
pr. år
Fritidsbustader
3 100,00
3 875,00
pr. år
Jordbruk, næring
2 100,00
2 625,00
pr. år
Offentlege avgifter
Ekskl. mva
Inkl. mva

Forbruksavgifter (januar-mars)
8,91
11,14
øre/kWh
Forbruksavgift (april-desember)
15,41
19,26
øre/kWh
Avgifter Energifondet (privat)
1,00
1,25

øre/kWh

Avgift Energifondet (næring)
800,00
1 000,00
kr/år

Nettleige - Prisar for:

-Alle privatkundar

- Næringskundar med forbruk under 100 000 kWh/år

Energiledd
Ekskl.mva
Inkl. mva

Energiledd
25,00
31,25
øre/kWh
Fastbeløp
Ekskl. mva
Inkl. mva

Hushalding
2 100,00
2 625,00
pr. år
Fritidsbustader
3 100,00
3 875,00
pr. år
Jordbruk, næring
2 100,00
2 625,00
pr. år
Offentlege avgifter
Ekskl. mva
Inkl. mva

Forbruksavgifter (januar-mars)
8,91
11,14
øre/kWh
Forbruksavgift (april-desember)
15,41
19,26
øre/kWh
Avgifter Energifondet (privat)
1,00
1,25

øre/kWh

Avgift Energifondet (næring)
800,00
1 000,00
kr/år

Nettleige - prisar for kundar med hovedsikringar større enn 125 A ved 230 V og 80 A ved 400 V og forbruk over 100 000 kWh.

Energiledd

Ekskl. mva

Inkl. mva

Energiledd

8,00
10,00
øre/kWh
Effektledd
Ekskl. mva
Inkl. mva

Effektledd
430,00
537,50
kr/kW/år
Fastbeløp
Ekskl. mva
Inkl. mva

Fastbeløp

175,00
218,75
kr/mnd
Offentlege avgifter
Ekskl. mva
Inkl. mva

Forbruksavgift (januar-mars)
8,91
11,14
øre/kWh
Forbruksavgift (april-desember)
15,41
19,26
øre/kWh
Avgift Energifondet (privat)
1,00
1,25
øre/kWh
Avgift Energifondet (næring)
800,00
1 000,00
kr/ år

Nettleige - provisoriske anlegg - byggekasser til og med 125 A

Energiledd
Ekskl. mva
Inkl. mva

Energiledd
25,00
31,25

øre/kWh

Fastbeløp
Ekskl. mva
Inkl. mva

Byggestraum
3 500,00
4 375,00
pr. år
Offentelege avgifter
Ekskl. mva
Inkl. mva

Forbruksavgift (januar-mars)
8,91
11,14
øre/kWh
Forbruksavgift (april-desember)
15,41
19,26
øre/kWh
Avgift Energifondet (privat)
1,00
1,25
øre/kWh
Avgift Energifondet (næring)
800,00

1 000,00

kr/år

Avgifter oppsetting /nedtaking
ekskl. mva
Inkl. mva
Til- og fråkopling
1 700,00
2 125,00
Flytting av kasse
1 000,00
1 250,00

Pris kraft levert av netteigar:

Kraftpris

gjeldande spot + 7,5 øre

Fastbeløp
kr. 375,- etter 6 veker


Prisar frå 01.01.2021:

Kundar utan effektavgiftFastbeløp
Energiledd
Hushaldning
<= 125 A
NH4
2.625,00 kr./år
53,36 øre/kWh
Fritidsbustader
<= 125 A
NH4F
3.875,00 kr./år
53,36 øre/kWh
Jordbruk
<= 125 A
NJ
2.625,00 kr./år
53,36 øre/kWh
Industri og næring
<= 125 A
NT4
3.625,00 kr./år
52,11 øre/kWh
Byggestraumskasser
<= 125 A
NT5
4.375,00 kr./år
53,36 øre/kWh

Kundar med effektavgiftFastbeløp
Energiledd
Hushaldning
> 125 A
NH4
2.625,00 kr./år
31,49 øre/kWh
Fritidsbustader
> 125 A
NH4F
3.875,00 kr./år
31,49 øre/kWh
Jordbruk
> 125 A
NJ
2.625,00 kr./år
31,49 øre/kWh
Uprioritert
> 125 A
NTIL
2.625,00 kr./år
31,49 øre/kWh
Industri og næring
> 125 A
NT4
3.625,00 kr./år
30,24 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/årEffekt 0-200kW
Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt


487,50 kr/kW/år
487,50 kr/kW/år


Prisar frå 01.01.2020:

Kundar med effektavgiftFastbeløp
Energiledd
Hushaldning
<= 125 A
NH4
2.437,50 kr./år
52,66 øre/kWh
Fritidsbustader
<= 125 A
NH4F
3.750,00 kr./år
52,66 øre/kWh
Jordbruk
<= 125 A
NJ
2.437,50 kr./år
52,66 øre/kWh
Industri og næring
<= 125 A
NT4
3.437,50 kr./år
51,41 øre/kWh
Byggestraumskasser
<= 125 A
NT5
4.375,00 kr./år
52,66 øre/kWh

Kundar med effektavgift


Fastbeløp
Energiledd
Hushaldning
> 125 A
NH4
2.437,50 kr./år
30,79 øre/kWh
Fritidsbustader
> 125 A
NH4F
3.750,00 kr./år
30,79 øre/kWh
Jordbruk
> 125 A
NJ
2.437,50 kr./år
30,79 øre/kWh
Uprioritert
> 125 A
NTIL
2.437,50 kr./år
30,79 øre/kWh
Industri og næring
> 125 A

NT4

3.437,50 kr./år
29,54 øre/kWh

Effektprisar kr/kW/år


Effekt 0-200kW
Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt


487,50 kr/kW/år
487,50 kr/kW/år


Prisar nettleige frå 01.01.2019:

Kundar med effektavgiftFastbeløp
Energiledd
Hushaldning
<= 125 A
NH4
2.250,00 kr./år
52,29 øre/kWh
Fritidsbustader
<= 125 A
NH4F
4.000,00 kr./år
52,29 øre/kWh
Jordbruk
<= 125 A
NJ
2.250,00 kr./år
52,29 øre/kWh
Industri og næring
<= 125 A
NT4
3.250,00 kr./år
51,04 øre/kWh
Byggestraumskasser
<= 125 A
NT5
4.000,00 kr./år
52,29 øre/kWh
Kundar med effektavgift


Fastbeløp
Energiledd
Hushaldning
> 125 A
NH4
2.250,00 kr./år
34,16 øre/kWh
Fritidsbustader
> 125 A
NH4F
4.000,00 kr./år
34,16 øre/kWh
Jordbruk
> 125 A
NJ
2.250,00 kr./år
34,16 øre/kWh
Uprioritert
> 125 A
NTIL
2.250,00 kr./år
34,16 øre/kWh
Industri og næring
> 125 A

NT4

3.250,00 kr./år
32,91 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år


Effekt 0-200kW
Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt


300,00 kr/kW/år
225,00 kr/kW/år


Prisar nettleige frå 01.01.2018:

Kundar med effektavgiftFastbeløp
Energiledd
Hushaldning
<= 125 A
NH4
2.250,00 kr./år
53,23 øre/kWh
Fritidsbustader
<= 125 A
NH4F
4.000,00 kr./år
53,23 øre/kWh
Jordbruk
<= 125 A
NJ
2.250,00 kr./år
53,23 øre/kWh
Industri og næring
<= 125 A
NT4
3.250,00 kr./år
51,98 øre/kWh
Byggestraumskasser
<= 125 A
NT5
4.000,00 kr./år
53,23 øre/kWh
Kundar med effektavgift


Fastbeløp
Energiledd
Hushaldning
> 125 A
NH4
2.250,00 kr./år
35,10 øre/kWh
Fritidsbustader
> 125 A
NH4F
4.000,00 kr./år
35,10 øre/kWh
Jordbruk
> 125 A
NJ
2.250,00 kr./år
35,10 øre/kWh
Uprioritert
> 125 A
NTIL
2.250,00 kr./år
35,10 øre/kWh
Industri og næring
> 125 A

NT4

3.250,00 kr./år
33,85 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år


Effekt 0-200kW
Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt


300,00 kr/kW/år
225,00 kr/kW/år