Alle nettselskap har etter gjeldande regelverk ein plikt til å tilby alle som ynskjer det tilgang til nettet. Denne plikten til å sørge for tilgang til nettet må sjåast i samanheng med dei overordna prinsipp og reglar for utforming av tariffar. Med tariffar er det i denne samanheng meint alle prisar og anna økonokisk godtgjering for tilknytning til og bruk av nettanlegg.

Sjå NVE sine sider som omhandlar deg som strømkunde:

http://www.nve.no/stromkunde

Hemsil Nett AS benytter standard tilknytningsvilkår for bransjen.

Tilknytningsvilkår for næringskunder kan du sjå her

Tilknytningsvilkår for forbrukerkunder kan du sjå her