Strømnett linjer stolpe med vinterutsikt i bakgrunnen

Alle nettselskap har etter gjeldande regelverk ein plikt til å tilby alle som ynskjer det tilgang til nettet. Denne plikten til å sørge for tilgang til nettet må sjåast i samanheng med dei overordna prinsipp og reglar for utforming av tariffar. Med tariffar er det i denne samanheng meint alle prisar og anna økonokisk godtgjering for tilknytning til og bruk av nettanlegg.

Sjå NVE sine sider som omhandlar deg som strømkunde


Hemsil Nett AS benytter standard tilknytningsvilkår for bransjen.

Tilknytningsvilkår for næringskunder

Tilknytningsvilkår for forbrukerkunder