Det Lokale Eltilsyn (DLE) er ein del av det offentlege tilsynsapparatet for elsikkerheit. Tilsynsvirksomheiten blir dreve på vegne av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).
http://www.dsb.no

Hemsil Nett AS har avtale med Norsk Elsikkerhetskontroll AS i Bergen om gjennomføring av tilsyn. http://noelko.no

Les meir om DLE på elsikkerhetsportalen:
http://elsikkerhetsportalen.no/

Kontaktperson Hemsil Nett AS:
Roar Ulviksbakken, tlf.: 913 42 210, roar.ulviksbakken@hemsilnett.no