Bruse logo

Hemsedal Energi har saman med Hallingdal Kraftnett bygd fiber over fleire år i Hemsedal.

Det er strekt fiberkabel frå Gol til Grøndalen og det er også forbindelse med Lærdal. Dette gjev oss ringforbindelse og ein sikrare overføring av data.

Vi har bygd ut fiber i fleire boligområde. Bl.a. Trøim sentrum, Trøim Sør, Skogajorde og Svøo boligfelt. I tillegg er det bygd ut fiber i ein del hytteområde og diverse andre område i Hemsedal.

Det er investert store beløp i fiber. Kvart år blir fibernettet utvida, slik at fleir får ta del i denne infrastrukturen.

Frå 2020 vart all infrastruktur i Hemsedal og Hallingdal skilt ut i eit eige fiberselskap.

Snøgg Fiber AS.

Tjenestene blir levert av Bruse AS.

Bruse AS vart stifta 01.01.2017 og overtok kundane til Hallingdal Breiband AS.

Bruse AS er eigd av Vidju holding AS (88%) og Hemsil Nett AS (12%)

Dersom du lurer på noko eller har spørsmål vedr. utbygging av fiber,

ta kontakt med Bruse på tlf. 32 07 80 70 eller epost: post@bruse.no

Mengder av breibands linjer som krysser tvers gjennom jordkloden