Straumstøtte

Publisert av hemsil_admin

31.01.23, kl 13:18

Frå 1. september 2023 blir straumstøtta berekna time for time. Støttesatsane for kvart prisområde vil publiserast på nve sine sider.

Støttesats time for time nve.no

Støttesatsen for august 2023 med 90 prosent støtteandel:

PrisområdeGjennomsnittleg pris (eksl.mva.)Støttesats (inkl. mva)
NO5 (Bergen)20,08 øre/kWh0 øre/kWh

Støttesatsen for juli 2023 med 90 prosent støtteandel:

PrisområdeGjennomsnittleg pris (eksl.mva.)Støttesats (inkl. mva)
NO5 (Bergen)37,21 øre/kWh0 øre/kWh

Støttesatsen for juni 2023 med 90 prosent støtteandel:

PrisområdeGjennomsnittleg pris (eksl.mva.)Støttesats (inkl. mva)
NO5 (Bergen)73,23 øre/kWh3,63 øre/kWh


Støttesatsen for mai 2023 med 80 prosent støtteandel:

PrisområdeGjennomsnittleg pris (eksl.mva.)Støttesats (inkl. mva)
NO5 (Bergen)78,99 øre/kWh8,99 øre/kWh


Støttesatsen for april 2023 med 80 prosent støtteandel:

PrisområdeGjennomsnittleg pris (eksl.mva.)Støttesats (inkl. mva)
NO5 (Bergen)112,91 øre/kWh42,91 øre/kWhStøttesatsen for mars 2023 med 90 prosent støtteandel:

PrisområdeGjennomsnittleg pris (eksl.mva.)Støttesats (inkl. mva)
NO5 (Bergen)113,04 øre/kWh48,42 øre/kWh


Støttesatsen for februar 2023 med 90 prosent støtteandel:

PrisområdeGjennomsnittleg pris (eksl.mva.)Støttesats (inkl. mva)
NO5 (Bergen)110,80 øre/kWh45,90 øre/kWh


Støttesatsen for januar 2023 med 90 prosent støtteandel:

PrisområdeGjennomsnittleg pris (eksl.mva.)Støttesats (inkl. mva)
NO5 (Bergen)128,76 øre/kWh66,11 øre/kWh


Dagens ordning (pr 31/1-23) vil omfatte eit straumforbruk opp til 5000 kilowattimar per månad. Støttesats er 90% av gjennomsnittleg spotpris for ditt aktuelle spotprisområde over 70 øre.  

Frå april 2023 går satsen ned til 80% att.

Gardsbruk og forbruk der det er fellesmåling i boligselskap vil også bli ein del av ordninga. Hytter og fritidsbolig er ikkje omfatta av ordninga. 

Ordninga gjeld alle private kundar, uavhengig av kva for ei straumavtale ein har. Det er spotprisen for ditt prisområde som bestemme kor mykje du får trukke ifrå.

Snittprisen blir rekna ut ifrå gjennomsnittleg spotpris (Nord Pool) for heile månaden for ditt aktuelle prisområde. Vi har fem ulike prisområder for straum i Noreg (N01-NO5)


Sjå elles artikkel "Kompensasjonsordning for høge straumprisar" hemsilnett.no


For differensen mellom 70 øre og 150 øre får ein tilbakebetalt 90% + mva.

Til dømes dersom gjennomsnittleg spotpris er 150 øre/kWh:

Kompensasjon = (150 - 70)* 90 % * 1.25 = 90 øre/kWh i fråtrekk på nettleigefaktura.

Døme på støtte:

  • For ein hushaldning i ein einebustad som til dømes brukar 3280 kilowattimar, gjev ordninga ein støtte på 2952 kroner for denne månaden.
  • For ein hushaldning som bur i ein leiligheit som til dømes brukar 1336 kilowattimar, gjev ordninga ein støtte på 1202 kroner.

I dømet er det benytta eit eksempel for pris på kraft i Sør-Norge tilsvarande 150 øre/kWh ekskl. mva.