Straumstøtte

Publisert av hemsil_admin

31.01.23, kl 13:18

Frå 1. september 2023 blir straumstøtta berekna time for time. Støttesatsane for kvart prisområde vil publiserast på nve sine sider.

"Regjeringen har i statsbudsjettet for 2024 foreslått å prisjustere terskelverdien fra 70 til 73 øre/kWh eksklusive merverdiavgift fra 1. januar 2024. Når prisen i enkelttimer går over 73 øre/kWh eksklusive merverdiavgift, vil strømstønaden dekke 90 prosent av prisen over dette nivået."

Historikk:

Støttesatsen for august 2023 med 90 prosent støtteandel:

PrisområdeGjennomsnittleg pris (eksl.mva.)Støttesats (inkl. mva)
NO5 (Bergen)
20,08 øre/kWh
0 øre/kWh

Støttesatsen for juli 2023 med 90 prosent støtteandel:

Prisområde
Gjennomsnittleg pris (eksl.mva.)
Støttesats (inkl. mva)
NO5 (Bergen)
37,21 øre/kWh
0 øre/kWh

Støttesatsen for juni 2023 med 90 prosent støtteandel:

Prisområde
Gjennomsnittleg pris (eksl.mva.)
Støttesats (inkl. mva)
NO5 (Bergen)
73,23 øre/kWh
3,63 øre/kWh


Støttesatsen for mai 2023 med 80 prosent støtteandel:

Prisområde
Gjennomsnittleg pris (eksl.mva.)
Støttesats (inkl. mva)
NO5 (Bergen)
78,99 øre/kWh
8,99 øre/kWh


Støttesatsen for april 2023 med 80 prosent støtteandel:

Prisområde
Gjennomsnittleg pris (eksl.mva.)
Støttesats (inkl. mva)
NO5 (Bergen)
112,91 øre/kWh
42,91 øre/kWhStøttesatsen for mars 2023 med 90 prosent støtteandel:

Prisområde
Gjennomsnittleg pris (eksl.mva.)
Støttesats (inkl. mva)
NO5 (Bergen)
113,04 øre/kWh
48,42 øre/kWh

Støttesatsen for februar 2023 med 90 prosent støtteandel:

Prisområde
Gjennomsnittleg pris (eksl.mva.)
Støttesats (inkl. mva)
NO5 (Bergen)
110,80 øre/kWh
45,90 øre/kWh


Støttesatsen for januar 2023 med 90 prosent støtteandel:

Prisområde
Gjennomsnittleg pris (eksl.mva.)
Støttesats (inkl. mva)
NO5 (Bergen)
128,76 øre/kWh
66,11 øre/kWh