Dersom du som kunde oppleve eit straumbrot som varar 12 timar eller meir, har du rett på utbetaling frå nettselskapet.

Hushaldningar og fritidbustader skal få utbetalt ein kompensjasjon når ein har hatt avbrudd som varar 12 timar eller meir.

Kompensasjonen per målarpunkt er:

  • for hushaldning: 500 kroner ved avbrudd på 12 timar og deretter ein sats på 40 kroner per time.
  • for fritidsbustad: 125 kroner ved avbrudd på 12 timar og deretter ein sats på 10 kroner per time.

Les meir om dette på NVE sine side.

To høystrøm elektriker jobber på en strømnett linje stolpe i kveldshimmel