Prisar pr. 01.01.2021 – alle prisar eks. mva.
(Berre aktuelt dersom vi har ledig tid)
Arbeidsløn – pris pr. time (avrunda til næraste halv-time):


MontørarNormal arbeidstidkr. 540,-
Utanom arbeidstidkr. 800,-
DriftsingeniørProsjekteringsarbeidkr. 800,-


Tenester

Lastebilarkr. 825,- pr. time – inkl. montør – sjåfør
Byggestraumkasseropp- og nedtaking av byggestramkasser – kr. 1.700,- pr. tilfelle
Kabel-peilingav private kabler – frammøte kr. 500,- + kr. 540,- pr.time
Stenging-/påkopl.kr. 1.000,- pr. tilfelle (på forespørsel fra kunde er prisen kr. 1.500)

Varer
Varer vert fakturert etter innkjøpspris med påslag av 20%.


Minste utleigepris
For anna utstyr er minste utleigepris kr. 150,- pr. tilfelle


Materiell / Maskiner

  • Lastebilar
  • Bakmontert kran 4,5 t/m
  • Bakmontert kran 23 t/m
  • Mannskapskorg, rekkevidde 20 m.