Prisar pr. 01.01.2022 – alle prisar eks. mva.
(Berre aktuelt dersom vi har ledig tid)
Arbeidsløn – pris pr. time (avrunda til næraste halv-time):

MontørarNormal arbeidstidkr. 560,-
Utanom arbeidstidkr. 840,-
DriftsingeniørProsjekteringsarbeidkr. 840,-

Tenester

Lastebil m/krankr. 850,- pr. time
Graver kr. 850,. pr. time inkl. sjåfør
Byggestraumkasseropp- og nedtaking av byggestramkasser – kr. 1.700,- pr. tilfelle
Kabel-peilingav private kabler – frammøte kr. 500,- + kr. 560,- pr.time
Stenging-/påkopl.kr. 1.000,- pr. tilfelle (på forespørsel fra kunde er prisen kr. 1.500)

Varer
Varer blir fakturert etter innkjøpspris med påslag av 20%.

Minste utleigepris
For anna utstyr er minste utleigepris kr. 150,- pr. tilfelle

Materiell / Maskiner

  • Lastebil
  • Bakmontert kran 23 t/m
  • Mannskapskorg, rekkevidde 20 m.