Kva er ein plusskunde?
Kort fortalt er ein plusskunde ein forbrukskunde som har installert for eksempel eit solcelleanlegg som produserer strøm.

Denne kunden bruker eigenprodusert strøm til delvis å dekke eige forbruk. Når ein produserer mindre strøm enn det ein forbruker må ein kjøpe det som trengs fra sin strømleverandør og betale nettleige for transporten.

I periode der ein produserar meir strøm enn til eige bruk blir overskotproduksjonen mata inn i vårt distribusjonsnett.

Som plusskunde må du sjølv inngå ein avtale med ein straumleverandør om kjøp av denne overskotsproduksjonen.

Hemsedal Energi tilbyr å kjøpe all overskotsstraum til gjeldande områdepris på Nord Pool Spot (spotpris)

Krav til installasjon:

Hemsil Nett AS stille tekniske krav til plusskundeanlegg, slik at dei ikkje skal bidra til redusert spenningskvalitet i nettet. Vi basere oss på REN blad 342 som beskriv tekniske krav for anlegg.

Det er også krav om at plusskundeanlegg av sikkerheitsmessige årsakar skal koplast ut automatisk ved straumstans i Hemsil Nett AS sitt nett.

Her finner du erklæring for plusskunder

REN blad 342 finn du her