Kva er ein plusskunde?
Kort fortalt er ein plusskunde ein forbrukskunde som har installert for eksempel eit solcelleanlegg som produserer strøm.


Denne kunden bruker eigenprodusert strøm til delvis å dekke eige forbruk. Når ein produserer mindre strøm enn det ein forbruker må ein kjøpe det som trengs fra sin strømleverandør og betale nettleige for transporten.


I periode der ein produserar meir strøm enn til eige bruk blir overskotproduksjonen mata inn i vårt distribusjonsnett.


Som plusskunde må du sjølv inngå ein avtale med ein straumleverandør om kjøp av denne overskotsproduksjonen.


Hemsedal Energi tilbyr å kjøpe all overskotsstraum til gjeldande områdepris på Nord Pool Spot (spotpris)


Krav til installasjon:


Hemsil Nett AS stille tekniske krav til plusskundeanlegg, slik at dei ikkje skal bidra til redusert spenningskvalitet i nettet. Vi basere oss på REN-blad 0342, som beskriv tekniske krav for anlegg.


Det er også krav om at plusskundeanlegg av sikkerheitsmessige årsakar skal koplast ut automatisk ved straumstans i Hemsil Nett AS sitt nett.


Erklæring plusskunder finn du her


REN blad 342 finn du her