Kva er ein HAN-port?

HAN-porten er det fysiske grensesnittet mellom din strømmåler og tilkoblingsutstyr i din heim.

HAN står for Home Area Network (heimenettverk)

Kva for informasjon kan du få ut av HAN-porten?

Det kjem mykje informasjon frå HAN-porten dersom du som nettkunde opnar den for å sende informasjon. Kor mykje informasjon, kjem an på tilleggsutstyr som blir anskaffa. Tilkoblingsutstyr kan vera løysningar for smarthus som feks. viser energiforbruket via ein app. Det er ulike leverandørar som tilbyr tilkoblingsutstyr og minimum er at det viser ditt energiforbruk (kWh) med ein times oppløysing og ditt effektuttak (W)

Kvar finn du HAN-porten?

Det er ein nettverkskontakt, sjå biletet

Bruksfuksjons bilde av to modeller av strømmåler Aidon, og hvor røde piler som peker ut hvor du finner HAN-porten

HAN-porten er som standard stengd. Bruk skjema under for opning av HAN-porten.

Meir info om opning av HAN-porten.

Søknad om åpning av HAN-port

* obligatorisk informasjon