Hemsil Nett AS har ansvaret for å krevja inn forbruksavgift for elektrisk kraft(elavgift) på vegne av Toll- og avgiftsdirektoratet.


Endring forbruksavgift for 2022


Ny forbruksavgift for 2022 er delt opp i to bolkar. Ein tariff gjeld frå januar til mars, medan den andre er gjeldane frå april til desember.


Takstane er 8,91 (jan-mars) og 15,41 (april-des) øre/kWh ekskl. mva.
01.01.2021 er denne avgiften på 16,69 øre/kWh ekskl. mva.


Hushaldninger og næringskunder betaler generelt full avgift. Men bedrifter som driv med produksjon og som har næringskode 5 – 33 (SN2007) betaler redusert avgift.


Satsen for redusert avgift frå 01.01.2021 er 0,546 øre/kWh.


Redusert forbruksavgift:


Bedriftar som driv med produksjon kan søke om redusert avgift på kraft som vert brukt i produksjonsprosessen. Skjema for å dokumentere retten til redusert avgift finn du her.