Hemsil Nett AS har ansvaret for å krevja inn forbruksavgift for elektrisk kraft(elavgift) på vegne av Toll- og avgiftsdirektoratet.

Endring forbruksavgift for 2022

Ny forbruksavgift for 2022 er delt opp i to bolkar. Ein tariff gjeld frå januar til mars, medan den andre er gjeldane frå april til desember.

Takstane er 8,91 (jan-mars) og 15,41 (april-des) øre/kWh ekskl. mva.


01.01.2021 er denne avgiften på 16,69 øre/kWh ekskl. mva.

Hushaldninger og næringskunder betaler generelt full avgift. Men bedrifter som driv med produksjon og som har næringskode 5 – 33 (SN2007) betaler redusert avgift.

Satsen for redusert avgift frå 01.01.2021 er 0,546 øre/kWh.

Redusert forbruksavgift:

Bedriftar som driv med produksjon kan søke om redusert avgift på kraft som vert brukt i produksjonsprosessen. Skjema for å dokumentere retten til redusert avgift finn du her.