Hemsil Nett As er ansvarleg for å overføre kraft til din heim, di hytte eller din verksemd i Hemsedal Kommune.Pr. 2021 har vi ca. 4500 kundar, av desse er ca 60% fritidskundar, 22% hushaldningskundar og 18% næringskundar.


Vi gjer alt vi kan for å levere straum til deg – heile døgnet – heile året!

Overføring


Hemsil Nett AS har ansvaret for overføringsnettet i Hemsedal. Dette inkluderar 3 sekundærstasjonar, over 350 nettstasjonar og over 700 km leidningsnett.


Hemsil Nett AS får hovudmengda av sin kraft frå Hemsil1-anlegget til Hafslund E-Co Vannkraft AS. Det er også ein del mindre uttak frå Hafslund E-Co Vannkraft AS sine andre anlegg på ymse stader i Hemsedal. I tillegg er det utveksling til Griug AS (tidlegare Valdres Energi AS), Hallingdal Kraftnett AS og Sygnir AS (tidlegare Lærdal Energi AS) sine nett.
Hemsil Nett AS har 3 sekundærstasjonar; Holdemoen (66/22 kV – 30 MVA), Svøo (66/22 kV – 10 MVA) og Langeset (66/22 Kv – 15 og 7 MVA).


Me har eit tap i nettet vårt på rundt 5%, noko som er svært lågt. Det er eit ENØK-tiltak som monnar. Forsyningsområdet har hatt ei stor auke i talet på kundar og forbruk av straum. Dette har sett store krav til m.a. energiverket som må bygge ut overføringskapasitet til å levere straum til alle kundane på den tida av året der forbruket normalt er høgast, dvs. vinter-månadane.

Ved melding av feil ring vår vakttelefon: 32 05 98 80

Tilsette:


Administrasjon:


NavnTittelTlf.nrMobilE-post
Per Gunnar MarkegårdDagleg leiar31408883917 55 868per-gunnar@hemsedal-energi.no
Roar UlviksbakkenNettsjef31408885913 42 210roar@hemsedal-energi.no
Marit BrennoKundebehandlar31408880414 13 105marit@hemsedal-energi.no
Kari Guri HaugoKundebehandlar31408882416 39 258kari@hemsedal-energi.no

Montøravdeling:


NavnTittelE-post
Tronn Inge TuvOvermontørtronn@hemsedal-energi.no
Magne LienMontørformannmagne@hemsedal-energi.no
Ragnar LienEnergimontørragnar@hemsedal-energi.no
Jan Helge TuvEnergimontørmontor@hemsedal-energi.no
Helmut FalkMålermontørhelmut@hemsedal-energi.no
Per Kristian Vissebråten HaraldsenEnergimontørper.kristian@hemsedal-energi.no
Eirik HøltoEnergimontøreirik@hemsedal-energi.no
Vemund Lien

Energimontør

vemund@hemsedal-energi.no