Personvernerklæring for kunder og tilsette i Hemsil Nett AS
Ditt personvern er viktig for Hemsil Nett AS.

Vi er opptatt av at informasjon om behandling av opplysningar om deg skal vera tydeleg og lett tilgjengeleg. Det skal vera mogeleg for deg å ha god kjennskap til korleis vi bruker desse opplysningane. Det er i den samanhengen oppretta personvernerklæringar som skal si korleis personopplysningar blir behandla i selskapet både for kundar og tilsette. Dette blir no tilgjengeleg på vår nettside. Dersom det er spørsmål om personvernerklæringane kan de ta kontakt med Hemsil Nett AS. post@hemsilnett.no, tlf.: 31 40 88 88

Personvernerklæring for kunder

Personvernerklæring for tilsette