Velkommen til Hemsil Nett AS

Hemsil Nett AS er ditt lokale nettselskap.
Vi har ansvaret for drift og vedlikehald av straumnettet i Hemsedal kommune.
Hemsil Nett AS er 100 % eigd av Hemsedal kommune.
Administrasjonen held til i Hemsedal sentrum og montøravdelinga held til på Svøo.

Kompensasjonsordning for høge straumprisar

UTSETT - Ny nettleige frå 2022

Formålet er å få jamna ut forbruket gjennom døgnet, slik at vi ikkje får dei høge forbrukstoppane. Då får vi utnytta straumnettet bedre.

Straumtilknyting/prisar

Her har vi ein full oversikt over dagens prisar, samt historikk.

Min strøm app

Få oversikt over eige forbruk og kjente utfall på nettet i ditt område,
samt tilgang til vår twitterkonto.

Alt i ein app

Vår Energi haustutgave 2021

Nytt nummer i kundeavisa Vår Energi, hausten 2021

Min side

Som nettkunde hjå oss, gir vi deg full oversikt over alt du treng å veta om ditt forbruk, og dine betalingar. Slik at du kan føle deg trygg på kva du gjer. På min side treng du kun kundenummer og PIN for å logge inn. Med dette får du tilgang til:

Originale faktura frå Hemsil Nett

Ferske målverdier

Informasjon om målepunktet ditt

Nyheiter frå Hemsil Nett