Velkommen til Hemsil Nett AS

Hemsil Nett AS er ditt lokale nettselskap.
Vi har ansvaret for drift og vedlikehald av straumnettet i Hemsedal kommune.
Hemsil Nett AS er 100 % eigd av Hemsedal kommune.
Administrasjonen held til i Hemsedal sentrum og montøravdelinga held til på Svøo.

Ny nettleigemodell

Formålet er å få jamna ut forbruket gjennom døgnet, slik at vi ikkje får dei høge forbrukstoppane. Då får vi utnytta straumnettet bedre.

Nettleigeprisar frå 1.januar 2024

Min side

Som nettkunde hjå oss, gir vi deg full oversikt over alt du treng å veta om ditt forbruk, og dine betalingar. Slik at du kan føle deg trygg på kva du gjer. På min side treng du kun kundenummer og PIN for å logge inn. Med dette får du tilgang til:

Originale faktura frå Hemsil Nett

Ferske målverdier

Informasjon om målepunktet ditt

Kompensasjonsordning for høge straumprisar

Min strøm app

Få oversikt over eige forbruk og kjente utfall på nettet i ditt område,
samt tilgang til vår twitterkonto.

Alt i ein app

Vår Energi vår 2023

Nytt nummer i kundeavisa Vår Energi, vår 2023