Elhub er ein felles portal for nettselskap og kraftleverandørar i Norge. All utveksling av informasjon mellom markedsaktørane skal skje gjennom Elhub.

Med Elhub får vi blant anna ein raskare prosess for leverandørskifte og enklare tilgang til forbruksdata frå dei nye strømmålarane.

Elhub samlar forbruksdata frå alle straumkundane sine målerar og no kan du sjå ditt forbruk kvar time.

Innlogging
Du kan logge deg inn med elektronisk ID på Elhub sin portal. Her vil du sjå ditt straumforbruk ned på timesnivå og estimere forbruk for heile året.

Logg deg inn her