Hemsedal
Foto: Steinar Bleken
Har du som vane å koble frå straumen når du reiser frå hytta di?

Mange hytteeigarar gjer anlegget spenningslaust på hytta si ved å ta hovedsikringa.

Dersom du har fått installert ny AMS-målar må du ikkje skru av hovedsikringa, men benytte deg av bryterfunksjonen til sjølve straummålaren. Dette er fordi nettselskapet til einkvar tid ynskjer å ha spenning på straummålaren med tanke på kommunikasjon med han.

Eltryggleik

Når du brukar brytarfunksjonen til straummålaren er anlegget vidare i hytta spenningslaust. Sjølv om straummåleren er kobla til straumnettet er det liten fare for at noko skal skje.

Husk difor at neste gong du dreg frå hytta, treng du "berre" trykke på "knappen" på din straummålar for å gjere resten av anlegget spenningslaust. Ved å trykke ein gong til, er straumen attende. Ved å bruke denne funksjonen ivaretek du både tryggleiken du ynskjer med eit spenningslaust anlegg på hytta, samstundes som krav om målaravlesning blir ivareteke.

Brytarfunksjon