Nettleige - prisar for

Alle privatkundar - hushaldning og fritidseigedommer

Næringskundar med forbruk under 100 000 kWh/år**


EnergileddEkskl. mvaInkl. mva
Energiledd22,0027,50øre/kWh
Energiledd natt (kl 22- kl 06)17,0021,25øre/kWh


Fastbeløp*Ekskl. mvaInkl. mva
0-2 kW242,00302,50kr/mnd
2-5 kW342,00427,50kr/mnd
5-10 kW492,00615,00kr/mnd
10-15 kW642,00802,50kr/mnd
15-20 kW767,00958,75kr/mnd
20-25 kW892,001 115,00kr/mnd
25-30 kW1 017,001 271,25kr/mnd
30-40 kW1 267,00 1583,75kr/mnd
40-50 kW1 517,001 896,25kr/mnd
<50 kW2 017,002 521,25kr/mnd


Offentlege avgifterEkskl. mvaInkl. mva
Forbruksavgift (januar-mars)9,1611,45øre/kWh
Forbruksavgift (april-desember)15,8419,80øre/kWh
Avgift Energifondet (privat)1,001,25øre/kWh
Avgift Energifondet (næring)800,001 000,00kr/år


*Gjennomsnitt av dei 3 høgaste timane i kvart sitt døgn i månaden du har (3døgnmaksimal), avgjer kor mykje du skal betale i fastbeløp. T.d vil ein gjennomsnittleg døgnmaksimal på 7 kW plassere deg i fastleddtrinn 5-10 og prisen vil bli 615,- denne månaden.

**Næringskundar med sikringsstørrelse over 125A med forbruk under 100 000 kWh/år blir flytta over på vanleg tariff frå 01.01.2023. Dette er pålagt frå myndigheitene

Prisar for næringskundar med forbruk over 100 000 kWh.


EnergileddEkskl.mvaInkl.mva
Energiledd11,0013,75øre/kWhEffektleddEkskl.mvaInkl.mva
0-50 kW31,2539,06kr/kW/mnd
50-100 kW30,2137,76kr/kW/mnd
100-200 kW29,6937,11kr/kW/mnd
>200 kW29,17 36,46kr/kW/mnd


FastbeløpEkskl.mvaInkl.mva
Fastbeløp242,00302,50kr/mndOffentlege avgifterEkskl.mvaInkl.mva
Forbruksavgift (januar-mars)9,1611,45øre/kWh
Forbruksavgift (april-desember)15,8419,80øre/kWh
Avgift Energifondet (privat)1,001,25øre/kWh
Avgift Energifondet (næring) 800,001 000,00kr/år


Provisoriske anlegg - byggekasser til og med 125 A


EnergileddEkskl.mvaInkl.mva
Energiledd22,0027,50øre/kWh
Energiledd natt (kl 22 - kl 06)17,0021,25øre/kWh


Fastbeløp*Ekskl.mvaInkl.mva
0-2 kW242,00302,50kr/mnd
2-5 kW342,00427,50kr/mnd
5-10 kW492615,00kr/mnd
10-15 kW642,00802,50kr/mnd
15-20 kW767,00958,75kr/mnd
20-25 kW892,001 115,00kr/mnd
25-30 kW1 017,001 271,25kr/mnd
30-40 kW1 267,001 583,75kr/mnd
40-50 kW1 517,001896,25kr/mnd
>50 kW2 017,002 521,25kr/mnd


Offentlege avgifterEkskl.mvaInkl.mva
Forbruksavgift (januar-mars)9,1611,45øre/kWh
Forbruksavgift (april-desember)15,8419,80øre/kWh
Avgift Energifondet (privat) 1,001, 25øre/kWh
Avgift Energifondet (næring)800,001 000,00kr/år


Avgifter oppsetting/ nedtakingEkskl.mvaInkl.mva
Til- og fråkopling2 600,003 250
Flytting av kasse1 300,001 625,00
Kasseleige8,0010,00kr/døgn


Pris kraft levert av netteigar:

Kraftprisgjeldende spot + 5,0 øre ekskl.mva (6,25 inkl.mva)

AVGIFTER TIL STATEN


Forbruksavgift for 2023

Forbruksavgift (januar-mars)9,1611,45øre/kWh
Forbruksavgift (april -desember)15,8419,80øre/kWh

Avgift til Energi fondet (ENOVA)

Privat 1 øre/ kWh - Industri og næring 800 kr/år

Meirverdiavgift er 25% og kjem i tillegg.