Prisar frå 01.01.2021:

Kundar utan effektavgiftFastbeløpEnergiledd
Hushaldning<= 125 ANH42.625,00 kr./år53,36 øre/kWh
Fritidsbustader<= 125 ANH4F3.875,00 kr./år53,36 øre/kWh
Jordbruk<= 125 ANJ2.625,00 kr./år53,36 øre/kWh
Industri og næring<= 125 ANT43.625,00 kr./år52,11 øre/kWh
Byggestraumskasser<= 125 ANT54.375,00 kr./år53,36 øre/kWh

Kundar med effektavgiftFastbeløpEnergiledd
Hushaldning> 125 ANH42.625,00 kr./år31,49 øre/kWh
Fritidsbustader> 125 ANH4F3.875,00 kr./år31,49 øre/kWh
Jordbruk> 125 ANJ2.625,00 kr./år31,49 øre/kWh
Uprioritert> 125 ANTIL2.625,00 kr./år31,49 øre/kWh
Industri og næring> 125 ANT43.625,00 kr./år30,24 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/årEffekt 0-200kWEffekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt487,50 kr/kW/år487,50 kr/kW/år

Avgift Energifondet for hushaldning og fritidsbustader – 1,0 øre/kWh eks.mva , 1,25 øre/kWh inkl. mva er inklusiv i nettariffen sitt energiledd.


Avgift Energifondet for næring – kr. 800 pr. år eks.mva , kr. 1000 pr. år inkl. mva. er inklusiv i nettariffen sitt fastledd.


Forbruksavgift 16,69 øre/kWh , 20,86 øre/kWh inkl. mva.


Grensa på 125A gjeld ved 230V – for 400V er grensa 80A


Ta kontakt med Hemsil Nett AS før bygging av bustad, hytte eller næringseigedom for nærare informasjon om anleggstilskot.


Til/fråkobling av byggestraumkasse koster kr. 1.700 + mva. Flytting av kasse koster kr. 1.000 + mva.
HISTORIKK:


Prisar frå 01.01.2020:


Kundar med effektavgiftFastbeløpEnergiledd
Hushaldning<= 125 ANH42.437,50 kr./år52,66 øre/kWh
Fritidsbustader<= 125 ANH4F3.750,00 kr./år52,66 øre/kWh
Jordbruk<= 125 ANJ2.437,50 kr./år52,66 øre/kWh
Industri og næring<= 125 ANT43.437,50 kr./år51,41 øre/kWh
Byggestraumskasser<= 125 ANT54.375,00 kr./år52,66 øre/kWh


Kundar med effektavgift
Fastbeløp
Energiledd
Hushaldning
> 125 A
NH4
2.437,50 kr./år
30,79 øre/kWh
Fritidsbustader
> 125 A
NH4F
3.750,00 kr./år
30,79 øre/kWh
Jordbruk
> 125 A
NJ
2.437,50 kr./år
30,79 øre/kWh
Uprioritert
> 125 A
NTIL
2.437,50 kr./år
30,79 øre/kWh
Industri og næring
> 125 A

NT4

3.437,50 kr./år
29,54 øre/kWh


Effektprisar kr/kW/år

Effekt 0-200kW
Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt


487,50 kr/kW/år
487,50 kr/kW/år


Prisar nettleige frå 01.01.2019:


Kundar med effektavgift
Fastbeløp
Energiledd
Hushaldning
<= 125 A
NH4
2.250,00 kr./år
52,29 øre/kWh
Fritidsbustader
<= 125 A
NH4F
4.000,00 kr./år
52,29 øre/kWh
Jordbruk
<= 125 A
NJ
2.250,00 kr./år
52,29 øre/kWh
Industri og næring
<= 125 A
NT4
3.250,00 kr./år
51,04 øre/kWh
Byggestraumskasser
<= 125 A
NT5
4.000,00 kr./år
52,29 øre/kWh

Kundar med effektavgift


Fastbeløp
Energiledd
Hushaldning
> 125 A
NH4
2.250,00 kr./år
34,16 øre/kWh
Fritidsbustader
> 125 A
NH4F
4.000,00 kr./år
34,16 øre/kWh
Jordbruk
> 125 A
NJ
2.250,00 kr./år
34,16 øre/kWh
Uprioritert
> 125 A
NTIL
2.250,00 kr./år
34,16 øre/kWh
Industri og næring
> 125 A

NT4

3.250,00 kr./år
32,91 øre/kWh

Effektprisar kr/kW/år


Effekt 0-200kW
Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt


300,00 kr/kW/år
225,00 kr/kW/år


Prisar nettleige frå 01.01.2018:


Kundar med effektavgift
Fastbeløp
Energiledd
Hushaldning
<= 125 A
NH4
2.250,00 kr./år
53,23 øre/kWh
Fritidsbustader
<= 125 A
NH4F
4.000,00 kr./år
53,23 øre/kWh
Jordbruk
<= 125 A
NJ
2.250,00 kr./år
53,23 øre/kWh
Industri og næring
<= 125 A
NT4
3.250,00 kr./år
51,98 øre/kWh
Byggestraumskasser
<= 125 A
NT5
4.000,00 kr./år
53,23 øre/kWh

Kundar med effektavgift


Fastbeløp
Energiledd
Hushaldning
> 125 A
NH4
2.250,00 kr./år
35,10 øre/kWh
Fritidsbustader
> 125 A
NH4F
4.000,00 kr./år
35,10 øre/kWh
Jordbruk
> 125 A
NJ
2.250,00 kr./år
35,10 øre/kWh
Uprioritert
> 125 A
NTIL
2.250,00 kr./år
35,10 øre/kWh
Industri og næring
> 125 A

NT4

3.250,00 kr./år
33,85 øre/kWh

Effektprisar kr/kW/år


Effekt 0-200kW
Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt


300,00 kr/kW/år
225,00 kr/kW/år