UTSETT - Ny nettleige frå 2022

Publisert av hemsil_admin

02.12.21, kl 09:54

Hemsil Nett beheld dagens prismodell på nettleige også frå 1 januar 2022. Dette fordi regjeringa, saman med SV har valgt å utsetja ny modell.

UTSETT


Frå og med 1. januar 2022 blir det innført ny prismodell for nettleige. Dette er bestemt av myndigheitene og skal gjelde for alle i heile Norge.


Formålet er å få jamna ut forbruket gjennom døgnet, slik at vi ikkje får dei høge forbrukstoppane. Då får vi utnytta straumnettet bedre.


Hemsil Nett må også endre sin nettleigestruktur. Vi følger same modell som majoriteten i bransjen.
Samla nettleige vil ikkje bli endra, for dette er strengt regulert frå myndigheitene. Det vil bli endring ved at dei som bruker straumen smartare vil kunne spare penger og dei som ikkje tilpasser seg kan risikere å måtte betale meir.


Hovedforskjellen frå i dag er at fastbeløpet blir delt opp i fleire ledd. Det som avgjer kva for ledd du kjem i kvar månad, er den timen i månaden du har høgast gjennomsnittleg straumforbruk.


Enkelt forklart vil du betale mindre dersom du har eit jamnt straumforbruk gjennom heile dagen, enn om du bruker det meste av straumen i løpet av nokon få timar.


Kvifor blir nettleiga endra?


Den nye modellen skal motivere til å bruke straumen smartare enn i dag. Teknologien skal hjelpe oss med dette og behov for utbygging av straumnettet vil kunne reduserast.


Dette er god samfunnsøkonomi og på sikt vil det kunne gi lågare nettleige.