Nettleigeprisar frå 1. januar 2022Nettleige - Prisar for:

-Alle privatkundar


- Næringskundar med forbruk under 100 000 kWh/år


Nettleige - prisar for kundar med hovedsikringar større enn 125 A ved 230 V og 80 A ved 400 V og forbruk over 100 000 kWh.Nettleige - provisoriske anlegg - byggekasser til og med 125 A


Pris kraft levert av netteigar:AVGIFTER TIL STATEN


Forbruksavgift for 2022 er delt opp i to bolkar. Ein tariff gjeld frå januar til mars, medan den andre er gjeldane frå april til desember. Takstane er 8,91 (jan-mars) og 15,41 (april-des) øre/kWh.


Kunder som har avgiftskode der dei to fyrste siffer mellom 5 - 33, har redusert avgift.


Satsen for redusert avgift for 2021 er 0,546 øre/kWh


Avgift til Energifondet (ENOVA)


Privat 1 øre/kWh - Industri og Næring 800 kr/år


Meirverdiavgift er 25 % og kjem i tillegg.