Nettleigeprisar frå 1. januar til 30. juni


Nettleige - Prisar for:

-Alle privatkundar

- Næringskundar med forbruk under 100 000 kWh/år


Nettleige - prisar for kundar med hovedsikringar større enn 125 A ved 230 V og 80 A ved 400 V og forbruk over 100 000 kWh.

Nettleige - provisoriske anlegg - byggekasser til og med 125 A
Pris kraft levert av netteigar:


AVGIFTER TIL STATEN

Forbruksavgift for 2022 er delt opp i to bolkar. Ein tariff gjeld frå januar til mars, medan den andre er gjeldane frå april til desember. Takstane er 8,91 (jan-mars) og 15,41 (april-des) øre/kWh.

Kunder som har avgiftskode der dei to fyrste siffer mellom 5 - 33, har redusert avgift.

Satsen for redusert avgift for 2021 er 0,546 øre/kWh

Avgift til Energifondet (ENOVA)

Privat 1 øre/kWh - Industri og Næring 800 kr/år

Meirverdiavgift er 25 % og kjem i tillegg.